Meten binnenmilieu binnenlucht kunstlicht straling akoestiekBinnenmilieumetingen licht, lucht, straling, akoestiek en bouw-biologisch advies door heel Nederland en Vlaanderen (Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten - Gouda)

Geachte bezoeker,

Wij waarderen het dat u interesse heeft in onze binnenmilieu-activiteiten en de tijd neemt voor het lezen van onze website.

Binnenmilieu metingen / Voorzorgsprincipe / Kwaliteitseisen / Opleiding / Bijscholing

De Woonbioloog / De Werkbioloog richt zich sinds het jaar 2005 op betaalbare quickscans van uitsluitend technisch meetbare omgevingsfactoren volgens de bouwbiologische richtwaarden SBM 2015 (Lucht & Straling), BRLV 2011 (Licht) en BRGA 2016 (Akoestiek) inclusief advies voor verbeteringen. Deze richtwaarden zijn veelal strenger dan de bestaande regelgevingen en brengen het internationale voorzorgsprincipe meer in de praktijk.

Er kunnen binnenmilieumetingen worden uitgevoerd op het gebied van o.a. elektromagnetische straling, kunstlicht, geluid, akoestiek, drink/badwater en binnenlucht inclusief bacteriën en schimmels. Onze kwaliteitseisen zijn opgesteld door em. prof. dr. ir. Michiel Haas (TU Delft) van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). De deelnemers van De Woonbioloog / De Werkbioloog zijn vaak deels bouw-biologisch opgeleid in Duitsland en hun kennis wordt mede op peil gehouden via de Vereniging Integrale Biologische Architectuur (VIBA) en De Nationale Binnenmilieudagen (Group4Wellness).


Klik hier om uw vraag te stellen?Persoonlijke gevoeligheid / Allergieën / Technisch meetbare factoren / Aardstralen / Geopathie

Het heeft onze sterke voorkeur om eerst de leefomgeving zo natuurlijk mogelijk te maken met zo weinig mogelijk meetbare vervuiling. Wij erkennen echter het mogelijke bestaan van (nog) niet technisch meetbare omgevingsfactoren en verwijzen onafhankelijk door naar een gespecialiseerd bureau welke uitgebreid “ geopatisch ” onderzoek kan uitvoeren. De praktijk leert ons dat het echter wenselijk is om eerst de leefomgeving op basis van technisch meetbare factoren te optimaliseren en dan het lichaam een aantal maanden te laten wennen aan deze nieuwe situatie. Daarna kunt u eventueel een traject in gaan van verdere persoonlijke verfijning. Blijf daarbij wel goed naar uw lichaamssignalen luisteren en probeer placebo effecten uit te sluiten. Vooral gevoelige, allergische personen dienen voorzichtig om te gaan met veranderingen in hun leefgewoonten en leefomgeving.


Efficiente werkwijze / Hoogwaardige metingen / Betaalbare prijzen / Quickscans

Door een efficiënte opzet van onze organisatie kunnen wij u hoogwaardige binnenmilieu metingen aanbieden tegen betaalbare prijzen. Ook door het bij voorkeur eerst uitvoeren van quickscan metingen kunnen niet noodzakelijke kosten worden vermeden. Wij voeren o.a. de volgende metingen uit: aankoopmeting, (ver)huurmeting, slaapplaatsmeting, werkplekmeting, woningmeting, bedrijfsgebouwmeting en specifieker o.a. licht, lamp en verlichtingsinstallatie, binnenlucht, ventilatie, verwarming en klimaatinstallatie, geluid en akoestiek, radioactieve straling, elektromagnetische straling, zendmast, mobiele telefoon, DECT telefoon, WIFI, draadloos, magnetron, hoogspanningsmast, trafohuis, elektrische apparatuur en installatie.


Klanten / Referenties

Onze klanten zijn vele particulieren door heel Nederland maar ook o.a. Alex/Binckbank (M7M), Curium, ECS electronics, Hoogheemraadschap, ICTZ, Van Leuken tuinarchitecten, Kasbank, K3H architecten, Lodder, Montessori Lyceum (Benbouw), Oosterberg Techniek, Orteq, Readers Digist, Slachtofferhulp, Timberland, Tinker, Universiteit Wageningen (Helios),Vaccinatiepunt, VUmc (Ddock).


Woonbioloog klanten / Diensten, materialen en producten ter verbetering / Korting op Products4Wellness verkoopprijzen

Na een uitgevoerde binnenmilieu meting is veelal duidelijk geworden waar eventuele aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Vaak zijn dit eenvoudig te realiseren zaken maar soms ook wat complexer. Door een onafhankelijke samenwerking met Group4Wellness, een professionele organisatie van specialisten op het gebied van integraal gezonde woon- en werkomgevingen, kunnen wij u via hen uiteenlopende diensten en productoplossingen aanbieden. Daar Products4Wellness, de productenafdeling van Group4Wellness, met regelmaat betrokken is bij grotere projectleveringen zijn er rechtstreekse contacten met meer dan 30 productfabrikanten. Hierdoor kunnen productoplossingen voor onze meetklanten via hen vaak met interessante korting worden verkregen. Bij regelmaat besparen onze meetklanten het eerder aan ons uitgegeven meetbedrag door de korting die men bij Products4Wellness krijgt als onze meetklant. Ook hierdoor kunnen wij de metingen betaalbaar houden naast onze kostenefficiënte infrastructuur.


Meetdemonstratie / beschermingsmiddelen / optimalisatie / nanotechnologie

De Woonbioloog / De Werkbioloog krijgt veel vragen van klanten over de mogelijke relevantie van allerlei producten, materialen en diensten op het gebied van het binnenmilieu welke vaak via het internet worden aangeboden. Daarnaast over de eventuele negatieve bijwerkingen van een specifiek product op een aangrenzend aandachtsveld. Er zijn b.v. spectraaltechnisch goede verlichtingsproducten te koop welke helaas veel elektromagnetische velden verspreiden. Of luchttechnisch goede luchtzuiveringsapparatuur met eenzelfde voorgenoemde effect. Ook krijgen wij veel vragen over o.a. nanotechnologie, electro accupunctuur, biofotonen, aardstralen, bio based, duurzaamheid, bouwmaterialen en interieurmaterialen. De Woonbioloog / De Werkbioloog biedt sinds 1 januari 2013 i.s.m. products4Wellness de mogelijkheid om bij u ter plaatse de door u gewenste producten en materialen veelal meettechnisch te demonstreren tegen een betaalbaar tarief (zie prijslijst). Daarnaast kunnen wij u toelichten waarom u een specifiek product, materiaal en/of dienst zou kunnen overwegen. Waarschijnlijk biedt dit u meer zekerheid bij eventuele aanschaf.


Bouwbiologische metingen / Bouwkundige keuring / Bouwtechnische inspectie / Binnenmilieu effecten

Naast een bouwkundige, VvE, NHG en/of bouwtechnische aankoopkeuring door een bouwkundig bureau te laten uitvoeren is het aan te bevelen om ook een bouwbiologische binnenmilieu meting te laten doen conform bouwbiologische richtwaarden. Hiermee verkleint u de kans dat eventuele schadelijke binnenmilieu effecten van gebruikte bouwmaterialen, installaties, interieur, apparaten en de omgeving voor u verborgen blijven.


Natuurlijke binnenomgeving / Duurzame bouwmaterialen / Interieur / Bouwbiologie / Ecologie

Een deel van onze klanten streeft naar een meer natuurlijke binnenomgeving. Denk daarbij aan damp open houtskeletbouw, houtbouw, strobalenbouw en leembouw. Maar ook houtvezel isolatie, bamboe, riet, kalk, leemstuc, leem finish, leemverf, natuurverf op waterbasis, tadelakt of tadelact en wandverwarming of muurverwarming. De keuze voor leem als wandafwerking i.p.v. gips of gipsstuc geeft veelal een groot verschil in natuurlijke beleving terwijl gipsstucen nog steeds veel meer wordt toegepast dan leemstucen. Toch zijn er al meerdere stucadoors of stukadoors in Nederland die heel ervaren zijn in het verwerken van leem. De termen als basisleem, bruinleem, strobalenmuur, leemoven, leem stukadoor of stucadoor, kalkpleister of rietenwand zijn in Nederland dan ook nog niet alledaags maar worden in de Duitstalige landen en vooral in Afrika veel meer gebruikt. Het bovenstaande wordt vaak ecologisch bouwen of bouwbiologisch verbouwen genoemd. Door ons lidmaatschap van de Vereniging Integrale Bio-logische Architectuur (VIBA), onze permanente expositiestand bij het Servicecentrum VIBA Expositie (SVE) en onze samenwerking met het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) zijn wij nauw verbonden met de bouwbiologische beweging in Nederland.


Gezondheidsklachten / ARBO / Sick Building Syndrome / MAC waarden / Bouwbiologische richtwaarden / Preventie

Steeds meer wordt onze organisatie benaderd door zowel werkgever als werknemer in gevallen van ziekteverzuim, beroepsziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Dit vooral als er een mogelijke relatie is met de woning, slaapkamer, woonomgeving, kantoor, bedrijfsgebouw, werkplek, werkomgeving en het binnenmilieu. Ook de huisarts, bedrijfsarts, ARBO adviseur, P&O medewerker en HR professional kunnen de toegevoegde waarde van een goede woon- en werkomgeving niet meer ontkennen. Daarvan is de term Sick Building Syndrome wel het meest bekend. In toenemende mate worden wij geconfronteerd met mensen die chronisch ziek of minder productief worden en willen weten wat daarvan de mogelijke oorzaak is. Door het meettechnisch bepalen en vergelijken van o.a. emissies, ventilatie, MAC waarden, micro-organismen, Vluchtige Organische Stoffen, zuurstof en CO2 kan de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving beoordeeld worden. Vaak is al een eerste advies te geven direct na het uitvoeren van de metingen ter plaatse. Een goede gezondheid draagt normaliter bij aan vitaliteit, prestatie, preventie en veiligheid.


Professionele identiteit / Bouwbiologen / Werkbiologen / Woonbiologen / Kwaliteitseisen / Reglement

De gezamenlijke handelsnaam De Woonbioloog / De Werkbioloog heeft als doel om zelfstandige “bouwbiologen” door geheel Nederland een professionele identiteit aan te bieden en daardoor de doelgroep beter te kunnen bereiken. Ons onafhankelijk samenwerkingsverband staat in principe open voor iedere professional die actief wil zijn op het gebied van technische metingen volgens de bouwbiologische richtwaarden. Wij kennen een aanmeldingsprocedure, uniforme kwaliteitseisen en een huishoudelijk reglement.


Apparatuur / Opleidingen / Ervaringsvergelijkingstabel / Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie - NIBE

Ook hebben wij een uitgebreide apparatuur- , opleiding- en ervaringvergelijkingstabel om een gradatie te kunnen onderscheiden en een eventuele specialiteit te kunnen herkennen. Er is daarbij een nauwe samenwerking met het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (prof. dr. ir. Michiel Haas). Daar uitsluitend kennis en ervaring kunnen leiden tot een verantwoorde werkwijze verzorgen wij ook zelf uiteenlopende opleidingen in relatie tot de omgevingsfactoren welke vermeld zijn in de SBM 2015 (Lucht & Straling), BRLV 2011 (Licht) en BRGA 2016 (Akoestiek). Dit in nauwe samenwerking, maar op onafhankelijke basis, met toonaangevende Europese fabrikanten en leveranciers om de aansluiting te houden met de laatste stand der techniek en tevens de deelname betaalbaar te kunnen houden.


Meetwaardenrapport / Praktische adviezen / Toonaangevende organisatie / Bouwbiologie

Wij werken met een zelf ontwikkeld uniform meetrapport gebaseerd op de SBM 2015 (Lucht & Straling), BRLV 2011 (Licht) en BRGA 2016 (Akoestiek) waarin ook praktische adviezen kunnen worden vermeld voor mogelijke oplossingen van een probleemsituatie en/of aanbevelingen worden gedaan om u te vervoegen bij een officiële instantie, huisarts of specialist. Het uniforme (invul) meetrapport wordt op locatie handgeschreven ingevuld. Onze strategie zal ons moeten leiden naar een positie als toonaangevende organisatie van professionele “bouwbiologen” in Nederland.


Woonomgeving / De Woonbioloog / Werkomgeving / De Werkbioloog

Door een groeiende vraag naar bouwbiologische metingen in o.a. kantoorgebouwen, bedrijfshallen, zorgcentra en scholen is er naast De Woonbioloog nu ook De Werkbioloog. Wij verwachten dat deze nieuwe naam bevestigd dat wij al geruime tijd actief zijn in bedrijfsomgevingen.


Bouwbiologie / Bouwbioloog / Beroepsnaam / Duitsland

De termen ‘ Woonbioloog ” en “ Werkbioloog ” kunt u beschouwen als afgeleiden van het Duitse woord “ Baubiolog ” welke daar als beroepsnaam erkent is.


Vrijblijvende offerte / Vrijblijvende informatie / Telefonisch contact

Wij hopen dat het bovenstaande aanleiding voor u is om uw woning en/of gebouw door ons te laten inspecteren en/of meten. Veel mensen ervaren zo’n inspectie en/of meting als zeer leerzaam waarbij niet zichtbare zaken door metingen tastbaar worden. Zowel binnen kantoorgebouwen, bedrijfshallen, zorgcentra, scholen e.a. als ook villa’s, bungalows, woningen, flats en appartementen. Wij worden steeds meer betrokken bij het beoordelen van bouwplannen, nieuwbouw, renovatie, verbouwen, inrichting en verbouwingen. Zo ook bij ARBO, preventie en ziekteverzuim gerelateerde zaken voor werkgevers en werknemers in uiteenlopende werkomgevingen. Meer dan 80% van onze klanten hebben in meer of mindere mate al last van uiteenlopende gezondheidsklachten met een mogelijke relatie met het binnenmilieu zoals hoofdpijn, duizelingen, druk op het hoofd, spanning, hyperactiviteit, loomheid, vermoeidheid, slaapproblemen, allergische reacties en (nog) ernstiger. Veelal zijn wij in staat om de woon- en/of werksituatie (inclusief praktische levensstijladviezen) te verbeteren waardoor de aanwezige gezondheidsklachten kunnen verminderen of verdwijnen. En iedereen wil toch graag een gezonde leefomgeving!


Met vriendelijke groet,

namens deelnemers De Woonbioloog / De Werkbioloog,

Raymond Lescrauwaet

Klik hier om uw vraag te stellen?Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten - Gouda

DeWoonbioloog.nl is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten welke voldoen aan gestelde criteria.

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum - info@ dewoonbioloog.nl - Secretariaat 035-8872683

DeWoonbioloog.nl is een initiatief van Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV