K W A L I TE I T S C R I T E R I A

Om een kwalitatief hoogstaand aanbod van woonbiologen te garanderen, worden er eisen gesteld aan de personen die meedoen met www.dewoonbioloog.nl. De criteria betreffen de volgende onderdelen:

Opleiding
Ervaring (in jaren en in aantal onderzoeken)
Beschikbare meetapparatuur
ContinuÔteit (af en toe een onderzoek, professioneel bezig)

Binnen de verschillende criteria zullen er niveauverschillen zijn, hetgeen ook zal leiden tot verschillende soorten kwalificaties van woonbiologen, te noemen niveau A, B en C, waarbij A het topniveau is.

De kwaliteitscriteria van www. de woonbioloog .nl zijn opgesteld door em. prof. dr. ir . Michiel Haas van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) te Bussum.


Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten - Gouda

DeWoonbioloog.nl is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten welke voldoen aan gestelde criteria.

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum - info@ dewoonbioloog.nl - Secretariaat 035-8872683

DeWoonbioloog.nl is een initiatief van Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV