M I S S I E

Het tastbaar maken van de omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op een gezonder leefmilieu en dit professioneel communiceren naar de consument, gezondheidszorg, MKB, industrie en overheid.


Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten - Gouda

DeWoonbioloog.nl is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten welke voldoen aan gestelde criteria.

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum - info@ dewoonbioloog.nl - Secretariaat 035-8872683

DeWoonbioloog.nl is een initiatief van Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV