V E R B E T E R I N G E N

Na een uitgevoerde binnenmilieu meting is veelal duidelijk geworden waar eventuele aanpassingen moeten worden doorgevoerd.
Vaak zijn dit eenvoudig te realiseren zaken maar soms ook wat complexer. Door een onafhankelijke samenwerking met Group4Wellness,
een professionele organisatie van specialisten op het gebied van integraal gezonde woon- en werkomgevingen, kunnen wij u via hen
uiteenlopende diensten en productoplossingen aanbieden. Daar Products4Wellness, de productenafdeling van Group4Wellness, met
regelmaat betrokken is bij grotere projectleveringen zijn er rechtstreekse contacten met meer dan 30 productfabrikanten. Hierdoor
kunnen productoplossingen voor onze meetklanten via hen vaak met interessante korting worden verkregen. Bij regelmaat besparen onze
meetklanten het eerder aan ons uitgegeven meetbedrag door de korting die men bij Products4Wellness krijgt als onze meetklant.
Ook hierdoor kunnen wij de metingen betaalbaar houden naast onze kostenefficiente infrastructuur.


Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten - Gouda

DeWoonbioloog.nl is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten welke voldoen aan gestelde criteria.

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum - info@ dewoonbioloog.nl - Secretariaat 035-8872683

DeWoonbioloog.nl is een initiatief van Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV