B I N N E N L U C H T

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van luchtvervuiling in de binnenomgeving. Dit wordt mede veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid onnatuurlijke emissies van producten en apparaten die wij in onze leefomgeving hebben toegelaten. Daarnaast zien wij in het binnenmilieu een toename van gevaarlijke bacteriën die steeds meer resistent worden. Ook staat energiebesparing in de praktijk vaak haaks op een gezond binnenmilieu door te weinig natuurlijke ventilatie. Buiten een toenemende luchtvervuiling van buitenaf om die natuurlijke ventilatie nog complexer maken. Dit terwijl het technisch mogelijk is om bosluchtkwaliteit te benaderen in woon- en werkomgevingen zonder noemenswaardig energieverlies.

Een steeds groter wordende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door een slecht binnenmilieu. Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe is dan ook zeker op zijn plaats.


Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten

De Woonbioloog is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten.

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum - info@ dewoonbioloog.nl - 035-8872683

DeWoonbioloog.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV
.