A A N K O O P - V E R K O O P M E T I N G E N

BINNENLUCHT METING VOORAF AANKOOP OF HUUR VAN WONING (voorbeeld = max. 200 m2)

Naast een bouwkundige, VvE, NHG en/of bouwtechnische aankoopkeuring door een bouwkundig bureau te laten uitvoeren is het aan te bevelen om ook een bouw-biologische binnenmilieu meting te laten doen conform bouw-biologische richtwaarden. Hiermee verkleint u de kans dat eventuele schadelijke binnenmilieu effecten van gebruikte bouwmaterialen, installaties, interieur, apparaten en de omgeving voor u verborgen blijven.

Eventuele schadelijke emissies vanuit gebruikte bouwmaterialen, technische installaties, het interieur, elektrische apparaten en de omgeving zijn veelal niet zichtbaar maar de concentraties hiervan zijn met professionele apparatuur wel goed aan te tonen. Ook kunnen er bacteriën en schimmels gemeten worden middels petrischaal of laboratorium testen.

Steeds meer makelaars bevelen om twee redenen aan om, voordat u overgaat tot de aankoop of zelfs huur van een huis, een binnenlucht meting te laten uitvoeren: ten eerste zijn de concentraties hiervan mogelijk schadelijk voor uw gezondheid en ten tweede kan de aanwezigheid van schadelijke stoffen en/of andere gebreken de waarde van uw huis om die redenen negatief beïnvloeden.

Het saneren en/of verbeteren van een woning kan een verantwoorde investering zijn welke het beste kan worden uitgevoerd voordat u uw nieuwe woning betrekt.

Tijdens het uitvoeren van een binnenlucht meting worden de eventuele vervuilingsbronnen getraceerd en u krijgt een schriftelijk meetwaarden rapport van de aangetroffen waarden. In dit rapport worden deze waarden vergeleken met de SBM 2015 bouw-biologische richtwaarden die aangeven in hoeverre deze waarden toelaatbaar worden geacht. Bij overschrijding van de toelaatbare waarden kan De Woonbioloog u advies geven over de mogelijkheden om de aanwezige hoeveelheden drastisch te verlagen.

Voorkom de mogelijke effecten op uw gezondheid van de binnenlucht of binnenmilieu vervuiling en voorkom dat de aanwezigheid hiervan de waarde van uw huis verlagen. De uitslag van de meting wordt ter plaatse direct met u besproken. Na ontvangst van het meetwaarden rapport krijgt u 10 minuten telefonische toelichting. Voor eventuele gewenste productoplossingen krijgt u als onze meetklant vaak interessante kortingen bij Products4Wellness, de productenafdeling van Lescrauwaet BV.

Het is goed mogelijk om het binnenmilieu te meten. Op deze manier weet u precies wat er aan de hand is in uw geval. Heeft het invloed op uw gezondheid? Voldoet het aan de bouw-biologische richtwaarden? Meten = weten.

Voorbeeld: Een binnenlucht meting (= 1 aandachtsveld) voor aankoop of huur woning in Amersfoort kost totaal circa euro 290.- excl. BTW.


STRALINGSMETING VOOR AANKOOP OF HUUR VAN WONING (voorbeeld = max. 200 m2)

Naast een bouwkundige, VvE, NHG en/of bouwtechnische aankoopkeuring door een bouwkundig bureau te laten uitvoeren is het aan te bevelen om ook een bouw-biologische binnenmilieu meting te laten doen conform bouw-biologische richtwaarden. Hiermee verkleint u de kans dat eventuele schadelijke binnenmilieu effecten van gebruikte bouwmaterialen, installaties, interieur, apparaten en de omgeving voor u verborgen blijven.

Elektromagnetische velden van hoogspanningsmasten, transformatorhuisjes en elektromagnetische golven van GSM/UMTS masten en draadloze apparatuur van de buren zijn niet zichtbaar maar de straling hiervan is met professionele apparatuur wel goed aan te tonen.

Steeds meer makelaars bevelen om twee redenen aan om, voordat u overgaat tot de aankoop van een huis, een stralingsmeting te laten uitvoeren: ten eerste is de straling hiervan mogelijk schadelijk voor uw gezondheid en ten tweede kan de aanwezigheid van hoogspanningsmasten, transformatorhuisjes en GSM/UMTS masten de waarde van uw huis om die reden negatief beïnvloeden.

Het afschermen en/of saneren van een woning kan een verantwoorde investering zijn welke het beste kan worden uitgevoerd voordat u uw nieuwe woning betrekt.

Tijdens het uitvoeren van een stralingsmeting worden de stralingsbronnen getraceerd en u krijgt een schriftelijk meetwaarden rapport van de aangetroffen stralingswaarden. In dit rapport worden deze waarden vergeleken met de SBM 2015 bouw-biologische richtwaarden die aangeven in hoeverre deze waarden toelaatbaar worden geacht. Bij overschrijding van de toelaatbare waarden kan De Woonbioloog uw advies geven over de mogelijkheden om de aanwezige hoeveelheid straling drastisch te verlagen.

Voorkom de mogelijke effecten op uw gezondheid van de straling van in de buurt staande hoogspanningsmasten, transformatorhuisjes en GSM/UMTS masten en voorkom dat de aanwezigheid hiervan de waarde van uw huis verlagen. De uitslag van de meting wordt ter plaatse direct met u besproken. Na ontvangst van het meetwaarden rapport krijgt u 10 minuten telefonische toelichting. Voor eventuele gewenste productoplossingen krijgt u als onze meetklant vaak interessante kortingen bij Products4Wellness, de productenafdeling van Lescrauwaet BV.

Het is goed mogelijk om het binnenmilieu te meten. Op deze manier weet u precies wat er aan de hand is in uw geval. Heeft het invloed op uw gezondheid? Voldoet het aan de bouw-biologische richtwaarden? Meten = weten.

Voorbeeld: Een stralingsmeting voor aankoop woning (= 1 aandachtsveld) in Amersfoort kost totaal circa euro 290.- excl. BTW.


STRALINGSMETING VOORAF AANKOOP OF HUUR VAN BEDRIJFSPAND (voorbeeld = max. 200 m2)

Naast een bouwkundige, VvE, NHG en/of bouwtechnische aankoopkeuring door een bouwkundig bureau te laten uitvoeren is het aan te bevelen om ook een bouwbiologische binnenmilieu meting te laten doen conform bouwbiologische richtwaarden. Hiermee verkleint u de kans dat eventuele schadelijke binnenmilieu effecten van gebruikte bouwmaterialen, installaties, interieur, apparaten en de omgeving voor u verborgen blijven.

Elektromagnetische velden van hoogspanningsmasten, transformatorhuisjes en elektromagnetische golven van GSM/UMTS masten en draadloze apparatuur van de buren zijn niet zichtbaar maar de straling hiervan is met professionele apparatuur wel goed aan te tonen.

Steeds meer makelaars bevelen om twee redenen aan om, voordat u overgaat tot de aankoop van een bedrijfspand, een stralingsmeting te laten uitvoeren: ten eerste is de straling hiervan mogelijk schadelijk voor uw gezondheid en ten tweede kan de aanwezigheid van hoogspanningsmasten, transformatorhuisjes en GSM/UMTS masten de waarde van uw bedrijfspand om die reden negatief beïnvloeden.

Het afschermen en/of saneren van een bedrijfspand kan een verantwoorde investering zijn welke het beste kan worden uitgevoerd voordat u uw nieuwe bedrijfspand betrekt.

Tijdens het uitvoeren van een stralingsmeting worden de stralingsbronnen getraceerd en u krijgt een schriftelijk meetrapport van de aangetroffen stralingswaarden. In dit rapport worden deze waarden vergeleken met de SBM 2015 bouw-biologische richtwaarden die aangeven in hoeverre deze waarden toelaatbaar worden geacht. Bij overschrijding van de toelaatbare waarden kan De Werkbioloog uw advies geven over de mogelijkheden om de aanwezige hoeveelheid straling drastisch te verlagen.

Voorkom de mogelijke effecten op uw gezondheid van de straling van in de buurt staande hoogspanningsmasten, transformatorhuisjes en GSM/UMTS masten en voorkom dat de aanwezigheid hiervan de waarde van uw bedrijfspand verlagen. De uitslag van de meting wordt ter plaatse direct met u besproken. Na ontvangst van het meetwaarden rapport krijgt u 10 minuten telefonische toelichting. Voor eventuele gewenste productoplossingen krijgt u als onze meetklant vaak interessante kortingen bij Products4Wellness, de productenafdeling van Lescrauwaet BV.

Het is goed mogelijk om het binnenmilieu te meten. Op deze manier weet u precies wat er aan de hand is in uw geval. Heeft het invloed op uw gezondheid? Voldoet het aan de bouwbiologische richtwaarden? Meten = weten.

Voorbeeld: Een stralingsmeting (= 1 aandachtsveld) voor aankoop bedrijfspand in Amersfoort kost totaal circa euro 290.- excl. BTW.


STRALINGSMETING VOORAF AANKOOP OF HUUR VAN BEDRIJFSPAND (voorbeeld = max . 200 m2)

Naast een bouwkundige, VvE, NHG en/of bouwtechnische aankoopkeuring door een bouwkundig bureau te laten uitvoeren is het aan te bevelen om ook een bouw-biologische binnenmilieu meting te laten doen conform bouw-biologische richtwaarden. Hiermee verkleint u de kans dat eventuele schadelijke binnenmilieu effecten van gebruikte bouwmaterialen, installaties, interieur, apparaten en de omgeving voor u verborgen blijven.

Eventuele schadelijke emissies vanuit gebruikte bouwmaterialen, technische installaties, het interieur, elektrische apparaten en de omgeving zijn veelal niet zichtbaar maar de concentraties hiervan zijn met professionele apparatuur wel goed aan te tonen. Ook kunnen er bacteriën en schimmels gemeten worden middels petrischaal of laboratorium testen.

Steeds meer makelaars bevelen om twee redenen aan om, voordat u overgaat tot de aankoop of zelfs huur van een bedrijfspand, een binnenlucht meting te laten uitvoeren: ten eerste zijn de concentraties hiervan mogelijk schadelijk voor uw gezondheid en ten tweede kan de aanwezigheid van schadelijke stoffen en/of andere gebreken de waarde van uw bedrijfspand om die redenen negatief beïnvloeden.

Het saneren en/of verbeteren van een bedrijfspand kan een verantwoorde investering zijn welke het beste kan worden uitgevoerd voordat u uw nieuwe bedrijfspand betrekt.

Tijdens het uitvoeren van een binnenlucht meting worden de eventuele vervuilingsbronnen getraceerd en u krijgt een schriftelijk meetwaarden rapport van de aangetroffen waarden. In dit rapport worden deze waarden vergeleken met de SBM 2015 bouw biologische richtwaarden die aangeven in hoeverre deze waarden toelaatbaar worden geacht. Bij overschrijding van de toelaatbare waarden kan De Werkbioloog u advies geven over de mogelijkheden om de aanwezige hoeveelheden drastisch te verlagen.

Voorkom de mogelijke effecten op uw gezondheid van de binnenlucht of binnenmilieu vervuiling en voorkom dat de aanwezigheid hiervan de waarde van uw bedrijfspand verlagen. De uitslag van de meting wordt ter plaatse direct met u besproken. Na ontvangst van het meetwaarden rapport krijgt u 10 minuten telefonische toelichting. Voor eventuele gewenste productoplossingen krijgt u als onze meetklant vaak interessante kortingen bij Products4Wellness, de productenafdeling van Lescrauwaet BV.

Het is goed mogelijk om het binnenmilieu te meten. Op deze manier weet u precies wat er aan de hand is in uw geval. Heeft het invloed op uw gezondheid? Voldoet het aan de bouw-biologische richtwaarden? Meten = weten.

Voorbeeld: Een binnenlucht meting (= 1 aandachtsveld) voor aankoop of huur bedrijfspand in Amersfoort kost totaal circa euro 290.- excl. BTW.


TESTEN PRODUCTEN TER VERBETERING OP LOCATIE (voorbeeld = max. 100 m2)

Wij krijgen steeds meer vragen over de mogelijke werking van uiteenlopende beschermingsmiddelen welke vaak via internet worden aangeboden. Vanzelfsprekend zijn lang niet alle effecten van op internet aanwezige beschermingsmiddelen te meten met technische meetapparatuur. Onze organisatie richt zich echter wel uitsluitend op meetbare factoren met een referentie naar bouw-biologische richtwaarden welke strenger zijn dan geldende overheidsnormen. Om de reproduceerbare meetbare effecten van verbeteringsproducten en beschermingsmaterialen te kunnen aantonen bieden wij onze klanten deze testmetingen aan op locatie (woning en/of bedrijfsgebouw). Vanuit het Quick-scan principe kunnen wij naar uw keuze de meetbare effecten van verbeteringsproducten en beschermingsmaterialen aantonen binnen de meest voorkomende aandachtsvelden van het binnenmilieu zoals: licht en verlichting, binnenlucht, geluid, akoestiek en elektromagnetische straling. Wij werken met ochtend en middagafspraken maar in de avond of op zaterdag is ook bespreekbaar voor urgente gevallen. De tijdsduur voor een testmeting van verbeteringsproducten is ongeveer 1,5 uur inclusief een eenvoudig (invul) meetrapport welke ter plaatse wordt ingevuld. De uitslag van de testmeting wordt direct besproken. Na ontvangst van het meetwaarden rapport krijgt u 10 minuten telefonische toelichting. Voor eventuele gewenste productoplossingen krijgt u als onze meetklant vaak interessante kortingen bij Products4Wellness, de productenafdeling van Lescrauwaet BV.

Het is goed mogelijk om het binnenmilieu te meten en ook de technische werking van o.a. verbeteringsproducten, klimaatinstallatie aanpassingen en beschermingsmaterialen. Op deze manier weet u precies wat er aan de hand is en wat werkt in uw specifieke geval. Heeft het invloed op uw gezondheid? Voldoet het aan de bouw-biologische richtwaarden? Meten = weten.

Voorbeeld: Een nameting / controlemeting elektromagnetische straling (= 1 aandachtsveld) in Amersfoort kost circa euro 170.- excl. BTW.


Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten

De Woonbioloog is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten.

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum - info@ dewoonbioloog.nl - 035-8872683

DeWoonbioloog.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV
.