A A R D S T R A L E N

De Woonbioloog / De Werkbioloog richt zich op betaalbare quickscans van uitsluitend technisch meetbare omgevingsfactoren volgens de bouw-biologische richtwaarden SBM 2015 (Lucht & Straling), BRLV 2011 (Licht) en BRGA 2012 (Akoestiek) inclusief advies voor verbeteringen bij bouw, verbouw, renovatie, afwerking en inrichting. Het heeft dan ook onze sterke voorkeur om eerst de leefomgeving zo natuurlijk mogelijk te maken met zo weinig mogelijk meetbare vervuiling.

Wij erkennen echter het mogelijke bestaan van (nog) niet technisch meetbare omgevingsfactoren en verwijzen dit op verzoek door naar een gespecialiseerd bureau welke uitgebreid geopatisch onderzoek kan uitvoeren. De praktijk leert ons dat het zeer wenselijk is om wel eerst de leefomgeving op basis van technisch meetbare factoren te optimaliseren en dan het lichaam een aantal maanden te laten wennen aan deze nieuwe situatie.

Daarna kunt een traject in gaan van verdere persoonlijke verfijning. Blijf daarbij wel goed naar uw lichaamssignalen luisteren en probeer placebo effecten uit te sluiten. Vooral gevoelige, allergische personen dienen voorzichtig om te gaan met veranderingen in hun leefgewoonten en leefomgeving.


Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten

De Woonbioloog is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten.

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum - info@ dewoonbioloog.nl - 035-8872683

DeWoonbioloog.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV
.