N I E U W S

Datum: 10-9-2016
Plaats: Hilversum

Website De Woonbioloog / De Werkbioloog krijgt nieuw uiterlijk

Het is gelukkig na jaren van enige stilstand gelukt om de websites een wat frissere uitstraling te geven. De komende tijd zal ook de content worden aangepast. Door de vele werkzaamheden heeft het helaas allemaal wat langer geduurd.


Datum: 31-12-2011
Plaats: Hilversum

De Woonbioloog / De Werkbioloog intensiveert de samenwerking met productenafdeling van Group4Wellness.

De Woon/Werkbioloog is een onafhankelijke organisatie voor binnenmilieu metingen maar staan voor het realiseren van integraal gezonde woon- en werkomgevingen. Door de toegenomen vraag naar betrouwbare productoplossingen op het gebied van licht, lucht, straling, water en akoestiek is de samenwerking geïntensiveerd met Products4Wellness, de productenafdeling van Group4Wellness. Door deze samenwerking kunnen wij u via Products4Wellness vele productoplossingen tegen interessante kortingen op de geldende marktprijzen laten aanbieden. Het afgelopen jaar hebben wij dit met veel succes bij meerdere klanten in consument- en bedrijfsomgevingen uitgeprobeerd. Onze uitdagende doelstelling is dat u de prijs van de binnenmilieu meting (deels) terug kunt verdienen door de korting die u krijgt via Products4Wellness. Ook blijkt in de praktijk het voordeel van de streng geselecteerde producten door Products4Wellness welke veelal rechtsreeks bij de fabrikanten betrokken worden voor betere condities. Daarnaast blijken de korte lijnen tussen de meettechnici en de productverkopers zeer effectief. Binnenkort zal de showroomwebsite Products4Wellness online komen met geselecteerde producten.

Group4Wellness realiseert integraal gezonde woon- en werkomgevingen voor meer vitaliteit, betere prestaties en preventie. Dit op basis van een verantwoorde levensstijl en een goed binnenmilieu dat voldoet aan bouw biologische richtwaarden. De activiteiten zijn o.a. metingen, advies, trainingen en productoplossingen. Group4Wellness selecteert strategische partners, mediapartners, toonaangevende specialisten en uitzonderlijke productoplossingen voor aansprekende resultaten. Vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden ook low budget informatiedagen georganiseerd zoals: De Nationale Drinkwaterdag, De Nationale Voedingsdag, De Nationale Bewegingsdag, De Nationale Slaapdag, De Nationale Kunstlichtdag, De Nationale Binnenluchtdag , De Nationale Stralingsdag en De Nationale Akoestiekdag. Group4Wellness geeft daarnaast certificaten uit voor o.a. gezonde woningen, scholen, auto's, kantoren, bedrijfsgebouwen, zorgcentra, restaurants en recreatiecentra. De strategische partners zijn: NIBE, De Woon/Werkbioloog, Zeker Vitaal, Servicecentrum Viba Expositie en Fitplein.nl. De klanten zijn o.a. architecten, adviseurs, industrie, overheid, IT, banken, zorgsector en consumenten.

Datum: 23 juni 2010
Plaats: Hilversum

Naast De Woonbioloog nu ook De Werkbioloog voor bedrijfsomgevingen.

Door de toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven hebben de deelnemers van De Woonbioloog nu de handelsnaam De Werkbioloog gekozen voor het uitvoeren van meet- en advieswerkzaamheden binnen bedrijfsgebouwen. Inmiddels is De Woon/Werkbioloog uitgegroeid tot een landelijk werkende organisatie met ervaren meetspecialisten op het gebied van licht, lucht, akoestiek en straling. Raymond Lescrauwaet voert veelal de eerste indicatieve metingen uit binnen deze 4 aandachtsvelden waarna indien gewenst een vervolgmeting kan plaatsvinden door een deelnemende specialist in een specifiek aandachtsveld. Als onafhankelijk strategisch partner van Group4Wellness hebben de deelnemers van De Woon/Werkbioloog ook goed oog voor de gewenste combinatie van een gezonde levensstijl i.c.m. een gezond gebouw. Daarnaast in het bekijken van de woon- en werksituatie als integraal geheel. Group4Wellness heeft uitzonderlijke producten van ruim 25 toonaangevende fabrikanten geselecteerd welke een positieve bijdrage kunnen leveren aan de vitaliteit en preventie in woon- en werkomgevingen.

Datum : 15 januari 2008
Plaats : Hilversum

De Woonbioloog wordt strategisch partner van Group4Wellness

Group4Wellness is een multidisciplinaire organisatie die zich richt op het creëren van gezonde woon, werk en leefomgevingen. Het resultaat zal meer vitaliteit en dus prestatieverhoging dienen te zijn voor de gebouwgebruikers. Het integreren van een gezonde levensstijl in gezonde gebouwen staat centraal en hiervoor zijn certificaten ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie(NIBE). De achterliggende gedachte is vooral een economisch model.

De aandachtsgebieden zijn o.a. het optimaliseren van niet-ioniserende stralingsniveaus, verlichting, binnenlucht, drinkwater, voeding, beweging en herstel. Daarbij wordt samengewerkt met toonaangevende bedrijven in welzijnspreventie en vitaliteitverhoging in binnen en buitenland. Er wordt gebruikt gemaakt van de kennis en ervaring uit o.a. de bouwbiologie, de ruimtevaart, de topsport, de complementaire zorg, innovatieve bedrijven en de dagelijkse praktijk van vooruitstrevende mensen.

De bedrijfsactiviteiten van Group4Wellness zijn o.a.; inspectie, advies, ontwerp, producten, apparatuur, diensten en projectbegeleiding. Inmiddels kunnen wij bogen op een interessante referentielijst van organisaties, bedrijven en consumenten. Het optimaliseren van de levensstijl en de gebouwen werkt echt en laat vaak verrassende uitkomsten zien.

Group4Wellness laat zijn inspecties en metingen uitvoeren door geselecteerde deelnemers van de onafhankelijke organisatie DeWoonbioloog. Deze worden veelal uitgevoerd conform de SBM 2008 bouwbiologische richtwaarden. Group4Wellness wenst de metingen en inspecties zo veel als mogelijk los te koppelen van eventuele diensten of productverkoop.

Het is blijkbaar een feit dat er veel mensen in Nederland rondlopen met allerlei niet definieerbare, vaak a-specifieke gezondheidsklachten. Vaak heeft men al de huisarts en een specialist bezocht. De praktijk leert ons dat bijvoorbeeld het stralingsarm maken van slaapkamers en werkplekken bij meerdere mensen klachten laat verminderen of zelfs laat verdwijnen. Hetzelfde beeld zien wij o.a. bij binnenlucht optimalisatie in woon en werkomgevingen.

Door te integreren in o.a. de topsport, de bouwbiologie en complementaire zorgnetwerken zien wij dat de levensstijl en de leefomgeving er wel degelijk toe doen. Het optimaliseren van leidingwater, voedingsuppletie, bewegingsoptimalisatie en optimalisatie van de slaapkwaliteit is daar al vanzelfsprekend. Maar dit is volgens ons ook algemeen toepasbaar in het bedrijfsleven.

Group4Wellness richt zich op het creëren van vitaliteitverhogende woningen, kantoren, bedrijven, scholen, ziekenhuizen en hotels in het binnen en buitenland.

More Vitality, Better Performance

Betreft: PERSBERICHT
Datum: 1 oktober 2006

Straling meten in huis en op kantoor

Op 1 oktober 2006 is het landelijke samenwerkingsverband voor woonbiologen www.dewoonbioloog.nl van start gegaan. Woonbiologen richten zich onder andere op het technisch meten van elektromagnetische straling van GSM, UMTS en DECT in huis en op kantoor. Ook kunnen er andere omgevingsfactoren tastbaar gemaakt worden zoals binnenluchtvervuiling, radioactieve straling en de elektromagnetische velden van computer, laptop, waterbed, leeslamp, wekkerradio, stopcontact en elektrische installatie. Woonbiologen hebben veelal een technische basisopleiding en hebben zich daarna bekwaamd in de vakgebieden welke vallen onder de bouwbiologische richtwaarden SBM 2008 (www.baubiologie.de) Er zijn helaas al veel gevallen bekend van mensen die lichamelijke klachten ervaren door een slecht binnenmilieu bij het Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu (www.mngm.nl) Een veel grotere groep mensen kunnen echter nog geen relatie leggen met hun vaak onduidelijke klachten en blijken huisartsen steeds meer open te staan voor de mogelijke effecten van een slecht binnenmilieu op de gezondheid, waaronder elektromagnetische straling en/of binnenluchtvervuiling. De gezamenlijke handelsnaam www.dewoonbioloog.nl heeft als doel om zelfstandige woonbiologen een professionele identiteit aan te bieden, maar ook om duidelijke kwaliteitscriteria te kunnen stellen aan de aangesloten woonbiologen. Daardoor kunnen de doelgroepen van consumenten, gezondheidszorg, industrie en overheid beter bereikt worden. Daarnaast wil de woonbioloog een serieuze gesprekspartner zijn voor partijen die vragen hebben ten aanzien van mogelijke schadelijkheid van bovengenoemde fenomenen.

Voor meer informatie:

Raymond Lescrauwaet
info@ dewoonbioloog.nl
Telefoon: 035-8872683


Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten

De Woonbioloog is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten.

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum - info@ dewoonbioloog.nl - 035-8872683

DeWoonbioloog.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV
.