V I S I E

Door de technische vooruitgang is onze woon- en werkomgeving veelal aangenamer geworden en door de goede communicatie mogelijkheden is bijna iedereen bereikbaar voor elkaar geworden. Echter geven diverse toegepaste materialen schadelijke stoffen af en stoten allerlei machines schadelijke dampen uit. Ook produceren uiteenlopende elektrische apparaten een veelheid aan elektromagnetische velden en/of straling waarvan de schadelijkheid op lange termijn nog onvoldoende is onderzocht. Er is in het algemeen nog weinig aandacht voor de biologische effecten op mens, dier en plant welke al in vele onderzoeken naar voren zijn gekomen. Dit heeft inmiddels geleid tot een zeer complexe situatie met extreem grote belangen waarbij de oplossing niet eenvoudig lijkt.

Wij zijn van mening dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en het uitvoeren van uniforme metingen volgens strenge uniforme bouwbiologische richtwaarden en het zo tastbaar mogelijk kunnen maken van de omgevingsfactoren welke van invloed kunnen zijn op ons leefmilieu, een zeer belangrijke stap is naar gezonder wonen, gezonder werken en gezonder leven.


Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten

De Woonbioloog is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten.

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum - info@ dewoonbioloog.nl - 035-8872683

DeWoonbioloog.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV
.